Jordarbejde

  • Udgravning for bygninger
  • Gylletanke,plansiloer
  • Veje
  • Søer, oprensning (ansøgninger til myndigheder)
  • Grønne arealer
  • Ellers alt andet jordarbejde

Vi er altid friske med et tilbud eller vejledning.

Kontakt os på telefon
Erik Nielsen 9864298940269166
Peter Nielsen 20287202

Email:  Peter.entpr@pc.dk  /  klotrup.entre@pc.dk